ongewenst gedrag

Vertrouwensmediators zijn ondersteunend op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting, zoals bij pestgedrag, agressie, discriminatie en seksuele intimidatie op de werkvloer.

Integriteit

Vertrouwensmediators worden ingeschakeld voor integriteitskwesties binnen organisaties. Denk hierbij aan fraude, diefstal en verstrekken van vertrouwelijke informatie aan derden.

voorlichting

Vertrouwensmediators kunnen een adviserende rol hebben met betrekking tot het opstellen van een protocol. Ook geven wij voorlichting over (on)gewenste omgangsvormen.

visie

Herstel van veiligheid, vertrouwen en verbinding

Onze vertrouwensmediators hebben een duidelijke doelstelling, namelijk een bijdrage leveren aan een veilige werkomgeving voor alle medewerkers. Daarin bieden wij niet alleen een luisterend oor, maar we kunnen ook actief bemiddelen bij een (dreigend) conflict. Onze missie is pas geslaagd als een werknemer zich weer veilig voelt en met hernieuwd vertrouwen de verbinding met zijn werkomgeving heeft teruggevonden.

wetenschappelijk onderzoek

Een op de vijf vrouwen van 15-25 jaar krijgt te maken met ongewenst seksuele aandacht van klanten, patiënten, passagiers, leerlingen of collega's.

Vier van de tien verpleegkundigen (MBO-niveau) heeft last van ongewenst seksuele aandacht van patiënten of andere mensen van buitenaf.

3% van de vrouwen en 6% van de jonge vrouwen krijgt ongewenst seksuele aandacht van collega's of leidinggevenden. Voor mannen geldt dit voor 1%.

18% van de werknemers heeft te maken met vervelend gedrag of intimidatie van collega's of leidinggevenden (samen 9%), klanten, patiënten, leerlingen of passagiers.

bron: cbs en tno (2021)

ons team

gea van klompenburg

mme irm
mfn

Marjon Kuipers

MSC mme irm
mfn

ingrid
de jong

MSC
mfn

bianca
leussenkamp

MI MFN
LVV

MR. PAUL
BEKS

MFN
LVV

Roel
Pieterse

MFN
kwaliteiten

vertrouwensmediators

onafhankelijk
kundig
betrouwbaar
analytisch
empatisch
doortastend

Stappenplan

informatie

De eerste stap is contact opnemen met een van onze vertrouwensmediators. Zij zal alle vragen beantwoorden.

afspraak

Vervolgens wordt een afspraak ingepland voor een kennismakingsgesprek. Deze kan zowel online als fysiek plaatsvinden.

plan van aanpak

Na de afspraak zal onze vertrouwensmediator het plan van aanpak delen met alle betrokkenen.

traject

Het traject wordt conform het plan van aanpak uitgevoerd en -indien nodig- bijgesteld en afgerond.